NOWY Regulamin Konkursu Fotograficznego na Zdjęcie Miesiąca i Zdjęcie Roku

Awatar użytkownika

Autor tematu
Nadir
Administrator
Administrator
Posty: 17926
Rejestracja: wtorek, 5 października 2010, 23:55
Imię: Piotr
Ulubione grzyby: co roku inne
Lokalizacja: Chełm
Pochwalił: 14106 razy
Pochwalony: 3136 razy

NOWY Regulamin Konkursu Fotograficznego na Zdjęcie Miesiąca i Zdjęcie Roku

Post autor: Nadir » poniedziałek, 25 czerwca 2018, 23:57

NOWY Regulamin Konkursu Fotograficznego
na Zdjęcie Miesiąca oraz Zdjęcie Roku

Ogólne warunki i kryteria

§ 1. Do Konkursu można zgłaszać tylko zdjęcia umieszczone w GALERII Portalu NaGrzyby.pl

§ 2. Obowiązujące parametry zdjęć:
- rozmiar dłuższego boku zdjęcia nie przekraczający 1024 px (pikseli),
- rozmiar krótszego boku zdjęcia nie mniejszy niż 500 px (pikseli),
- rozmiar miniatury równy 120x120 px (pikseli),
- pojemność zdjęcia do 300 kB (kilobajtów).
Zdjęcia nieznacznie odbiegające od podanych maksymalnych wymiarów (nie dotyczy miniatury) mogą zostać zaakceptowane, ale o ich akceptacji decyduje Moderator.

§ 3. Zdjęcia mogą być wykonywane dowolną techniką cyfrową (mogą to być także zdjęcia robione aparatami telefonicznymi oraz zdjęcia mikroskopowe, itp.), ale muszą posiadać metaznacznik Exif z datą wykonania zdjęcia oraz przetworzenia na postać cyfrową.

§ 4. Do Konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w miesiącu, którego dotyczy dana ankieta, ale nie biorące udziału w żadnych innych równolegle odbywających się na Portalu konkursach (konkursy sezonowe, itp.).

§ 5. Tematem zdjęć zgłaszanych do Konkursu mogą być wyłącznie grzyby, porosty, śluzowce, w ostateczności zdjęcia związane z lasem i naszą grzybową pasją. Nie zgłaszamy np. zdjęć kotów, psów, innych zwierząt oraz innych zdjęć nie związanych z grzybobraniem czy grzybami.

§ 6. Osoba akceptująca regulamin zgłasza do ankiety zdjęcia wykonane w określonym miesiącu br. - zgodnie z tytułem ankiety.

§ 7. Zdjęcie odbiegające od norm określonych w § 1 - § 6 , będzie figurowało w wątku ankietowym , ale nie będzie uczestniczyło w ankiecie - nie zostanie mu nadany numer porządkowy.

§ 8. Zdjęcia mogą mieć podpis autora (logotyp w formie podpisu umieszczonego na zdjęciu).

§ 9. W wątkach ankietowych, w czasie zgłaszania zdjęć, dozwolone jest prowadzenie dyskusji na temat zgłaszanych zdjęć, ale bez sugestii dotyczących zarówno zgłaszania zdjęć, jak i głosowania.
Po uruchomieniu głosowania - wszelkie dyskusje na temat głosowania są niedopuszczalne.
Po ogłoszeniu wyników przez Moderatora - można bez ograniczeń dyskutować na temat zdjęć, które wzięły udział w ankiecie, wyników ankiety oraz na temat oddanych wcześniej głosów.


Ankiety i głosowania na zdjęcie miesiąca

§ 10. Moderator zakłada na Forum wątek ankietowy dla zdjęć, które zostały wykonane przez uczestników ankiety w danym miesiącu.

§ 11. Każdy Użytkownik może do danej ankiety miesiąca zgłosić od 1 do 10 zdjęć. Czas na zgłoszenia - cały miesiąc, którego dotyczy ankieta oraz pierwsze pięć dni miesiąca następnego. Zgłaszający ma w tym okresie prawo wycofać zgłoszone już wcześniej zdjęcie i zgłosić inne. Moderator usunie takie zdjęcie z zestawienia zbiorczego oraz dokona stosownej zmiany numeracji pozostałych zaakceptowanych już wcześniej zdjęć. Zgłoszone inne zdjęcie pojawi się w zestawieniu zbiorczym z numerem porządkowym wynikającym z bieżącego porządku zgłoszeń.

§ 12. Głosowania na zdjęcia miesiąca odbywają się na Portalu NaGrzyby.pl według kryterium: 4 zdjęcia - 1 głos. Czas trwania głosowania - 10 dni.

§ 13. Dogrywka (dodatkowa ankieta), uruchomiona zostanie w sytuacji, gdy w danej ankiecie miesiąca nie zostanie wyłonione jedno zwyciężające zdjęcie. Czas trwania dogrywki określa Moderator.


Ankiety i głosowania na zdjęcie roku

§ 14. Zdjęcia wygrywające w ankietach miesiąca, z urzędu biorą udział w ankiecie roku. Po ogłoszeniu wyników głosowania ostatniej (grudniowej) ankiety , Moderator zakłada ankietę z głosowaniem na zdjęcie roku.

§ 15. Głosowanie na zdjęcie roku odbędzie się na Portalu NaGrzyby.pl według kryterium: 3 zdjęcia - 1 głos. Czas trwania głosowania - 15 dni.

§ 16. Dogrywka głosowania na zdjęcie roku (w postaci dodatkowej ankiety) przeprowadzana będzie tylko w sytuacji, gdy podstawowe głosowanie na zdjęcie roku nie rozstrzygnie o zwycięstwie. Czas trwania dogrywki określa Moderator.


Wyróżnienia dla uczestników

§ 17. Zdjęcie Miesiąca oraz Zdjęcie Roku - będą umieszczone na głównej stronie Portalu NaGrzyby.pl wraz z informacją o autorze, do czasu wyłonienia następnego zwycięskiego zdjęcia miesiąca (lub odpowiednio - zdjęcia roku).


Postanowienia końcowe

§ 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku, począwszy od ankiety miesiąca lipca 2018 r. do odwołania.

§ 19. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Każde zmiany wpływające na zasady prowadzenia Konkursu zostaną opublikowane i będą obowiązywać tylko dla ankiet tworzonych po dacie publikacji tych zmian albo po dacie wskazanej w publikacji.

§ 20. Ze względu na znaczącą zmianę Regulaminu wszystkie zdjęcia miesiąca od stycznia do czerwca 2018 r. wyłonione na zasadach dotychczasowego Regulaminu - z urzędu biorą udział w konkursie na zdjęcie roku 2018.