Regulamin konkursu fotograficznego na Zdjęcie Miesiąca i Zdjęcie Roku

Awatar użytkownika

Autor tematu
Nadir
Administrator
Administrator
Posty: 17926
Rejestracja: wtorek, 5 października 2010, 23:55
Imię: Piotr
Ulubione grzyby: co roku inne
Lokalizacja: Chełm
Pochwalił: 14106 razy
Pochwalony: 3136 razy

Regulamin konkursu fotograficznego na Zdjęcie Miesiąca i Zdjęcie Roku

Post autor: Nadir » piątek, 28 grudnia 2012, 02:26


UWAGA: Poniższy Regulamin zostaje z dniem 1 lipca 2018 r. zastąpiony NOWYM Regulaminem, który będzie obowiązywał dla ankiet miesiąca począwszy od ankiety lipca 2018 r.Regulamin Konkursu Fotograficznego
na Zdjęcie Miesiąca oraz Zdjęcie Roku
Ogólne warunki i kryteria

§ 1. W Konkursie mogą brać udział tylko zdjęcia umieszczone w GALERII portalu www.NaGrzyby.pl

§ 2. Obowiązujące parametry zdjęć:
- rozmiar dłuższego boku zdjęcia nie przekraczający 1024 px (pikseli),
- rozmiar krótszego boku zdjęcia nie mniejszy niż 500 px (pikseli),
- rozmiar miniatury równy 120x120 px (pikseli),
- pojemność zdjęcia od 200 kB do 300 kB (kilobajtów).

Zdjęcia nieznacznie odbiegające od podanych maksymalnych wymiarów (nie dotyczy miniatury) mogą zostać zaakceptowane, o akceptacji zdjęć do ankiety decyduje Moderator.
Zdjęcia o pojemności poniżej 200 kB mogą być również zaakceptowane przez Moderatora, o ile ich jakość nie jest zbyt niska.

§ 3. Zdjęcia mogą być wykonywane dowolną techniką cyfrową (mogą to być także zdjęcia robione aparatami telefonicznymi oraz zdjęcia mikroskopowe, itp.).

§ 4. Do Konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w bieżącym roku. Ponadto od 1 stycznia do 30 kwietnia bieżącego roku dopuszczalne jest także zgłaszanie zdjęć wykonanych i opublikowanych w galerii użytkownika w roku poprzednim, pod warunkiem że zdjęcia te nie uczestniczyły już w głosowaniach (ankietach) Konkursu publikowanych w latach wcześniejszych.
Do Konkursu można także zgłaszać zdjęcia, które brały już udział w sezonowych konkursach organizowanych na portalu www.NaGrzyby.pl pod warunkiem, że są to zdjęcia wykonane w roku bieżącym i nie były nagradzane w żadnym z tych konkursów.

§ 5. Tematem zdjęć zgłaszanych do Konkursu mogą być wyłącznie grzyby, porosty, śluzowce, w ostateczności zdjęcia związane z lasem i naszą grzybową pasją. Nie zgłaszamy np. zdjęć kotów, psów, innych zwierząt oraz innych zdjęć nie związanych z grzybobraniem czy grzybami. W przypadku złamania powyższego zapisu, sankcją będzie brak możliwości brania udziału w konkursach przez 3 następne dekady.

§ 6. Zdjęcia zgłaszane do konkursów mogą mieć podpis autora (logotyp w formie podpisu umieszczonego na zdjęciu).

§ 7. Uczestnik forum może zaproponować nie tylko swoje zdjęcie z galerii portalu, ale może także zaproponować zdjęcie innego uczestnika. Jeżeli uczestnik zgłasza zdjęcie innego autora - w takim zgłoszeniu musi obowiązkowo podać autora każdego proponowanego zdjęcia. Zdjęcie zaproponowane w ten sposób będzie uwzględnione jako biorące udział w głosowaniu tylko i wyłącznie po publicznej akceptacji jego autora.

§ 8. Ankiety dekadowe oraz ankiety konkursów miesiąca i konkursów roku mogą zakładać i moderować dowolni Moderatorzy wyznaczeni przez Administratora do obsługi ankiet.

§ 9. W wątkach ankietowych, podczas okresu zgłaszania zdjęć dozwolone jest prowadzenie dyskusji na temat zgłaszanych zdjęć. Dyskusje nie mogą jednak zawierać żadnych sugestii dotyczących zarówno zgłaszania zdjęć, jak i głosowania (nie dotyczy to ankiet na zdjęcie miesiąca oraz zdjęcie roku, w których głosowanie rozpoczyna się od razu po opublikowaniu ankiety).
Po uruchomieniu głosowania - wszelkie dyskusje na temat głosowania są niedopuszczalne. Osoby głosujące mogą tylko potwierdzać oddanie głosu, przy czym zabronione jest podawanie przez głosującego informacji, na które zdjęcia zagłosował.
Po zakończeniu głosowana i ogłoszeniu przez Moderatora wyników - można bez ograniczeń dyskutować na temat zdjęć biorących udział w ankiecie, wyników ankiety oraz na temat oddanych wcześniej głosów.

Posty nie spełniające powyższych zasad będą moderowane, a ponowne niedostosowanie się do regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem użytkownika z brania udziału w konkursie przez trzy następne dekady.


Ankiety i głosowania dekadowe

§ 10. Moderator będzie na każdą dekadę miesiąca zakładać wątek ankiety, w którym uczestnicy konkursu będą mogli zgłaszać zdjęcia.

§ 11. Użytkownik w czasie trwania każdej dekady może zgłosić bezpośrednio w wątku danej ankiety od 1 do 3 zdjęć własnych. Ponadto, (zgodnie z § 7) użytkownik może zaproponować dowolną ilość zdjęć innych użytkowników, podając obowiązkowo autora każdego z proponowanych zdjęć. Aby tak proponowane zdjęcia trafiły do ankiety - autor zdjęć zaproponowanych przez innego użytkownika musi potwierdzić zgodę na udział swoich zdjęć w ankiecie, przy czym należy robić to w wątku ankiety, w którym zaproponowano zdjęcia, a nie w dowolnym innym wątku na Forum.
Jeżeli ilość osobiście zgłoszonych oraz potwierdzonych (zaakceptowanych) przez autora zdjęć przekracza łącznie trzy - wówczas do ankiety trafią trzy pierwsze (w kolejności) zdjęcia tego autora.
Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia umieszczone przez użytkowników przed upływem dekady dotyczącej danej ankiety. Zgłoszenia własne, jak i zgłoszenia zdjęć innego autora - należy dokonywać w postaci miniatury z linkiem do właściwego zdjęcia.

§ 12. Czas na zgłaszanie zdjęć wynosi 10 dni (w pierwszej i drugiej dekadzie miesiąca), natomiast w trzeciej dekadzie czas ten będzie określony datą ostatniego dnia danego miesiąca (trzecia dekada może trwać od 8 do 11 dni).

§ 13. Na każde 4 zgłoszone zdjęcia będzie można oddać 1 głos. Na tej podstawie Moderator ankiety określi ilość dostępnych głosów.

§ 14. Po upływie czasu przewidzianego na zgłaszanie zdjęć (określonego w § 12) zostanie uruchomiane głosowanie. Każdy użytkownik forum może oddawać głosy w ilości określonej przez Moderatora (patrz § 13).

§ 15. Głosowanie w każdej ankiecie dekadowej trwa 10 dni.

§ 16. Osoba, której zdjęcia biorą udział w głosowaniu w ankiecie dekadowej - ma prawo głosować na swoje zdjęcia.


Ankiety i głosowania na zdjęcie miesiąca

§ 17. Po zakończeniu głosowania na zdjęcia trzeciej dekady, wszystkie zdjęcia zajmujące I, II, i III miejsca w poszczególnych dekadach, wezmą udział w głosowaniu na zdjęcie miesiąca.

§ 18. W przypadku, gdy w pierwszej trójce danej dekady kilka zdjęć otrzymało tyle samo punktów - wszystkie te zdjęcia bez dogrywki biorą udział w głosowaniu na zdjęcie miesiąca.

§ 19. Głosowanie na zdjęcie miesiąca odbędzie się według kryterium: 3 zdjęcia - 1 głos.

§ 20. Głosowanie na zdjęcie miesiąca trwa 10 dni.

§ 21. Osoba, której zdjęcia biorą udział w głosowaniu na zdjęcie miesiąca - ma prawo głosować na swoje zdjęcia.

§ 22. Dogrywka głosowania na zdjęcie miesiąca (w postaci dodatkowej ankiety) przeprowadzana będzie tylko w sytuacji, gdy podstawowe głosowanie na zdjęcie miesiąca nie rozstrzyga jednoznacznie, które zdjęcie wygrało.


Ankiety i głosowania na zdjęcie roku

§ 23. Zdjęcia wygrywające w ankietach miesiąca biorą z urzędu udział w ankiecie roku. Moderator zakłada ankietę z głosowaniem na zdjęcie roku po ogłoszeniu wyników głosowania ostatniej (grudniowej) ankiety miesiąca.

§ 24. Głosowanie na zdjęcie roku odbędzie się według kryterium: 3 zdjęcia - 1 głos.

§ 25. Głosowanie na zdjęcie roku trwa 30 dni.

§ 26. Osoba, której zdjęcia biorą udział w głosowaniu na zdjęcie roku - ma prawo głosować na swoje zdjęcia.

§ 27. Dogrywka głosowania na zdjęcie roku (w postaci dodatkowej ankiety) przeprowadzana będzie tylko w sytuacji, gdy podstawowe głosowanie na zdjęcie roku nie rozstrzyga jednoznacznie, które zdjęcie wygrało.


Wyróżnienia dla uczestników

§ 28. Punkt - "pochwałę" otrzymuje każda osoba, która:
- w ankiecie dekadowej zgłosi swoje trzy zdjęcia (i zdjęcia te zostaną zaakceptowane do głosowania),
- jest zwycięzcą ankiety dekadowej (dotyczy wszystkich zdjęć o otrzymanej maksymalnej punktacji),
- jest zwycięzcą ankiety miesiąca,
- jest zwycięzcą ankiety roku.

§ 29. Zdjęcie Miesiąca oraz Zdjęcie Roku - będą umieszczone na głównej stronie portalu www.NaGrzyby.pl wraz z informacją o autorze, do czasu wyłonienia następnego zwycięskiego zdjęcia miesiąca (lub odpowiednio - zdjęcia roku).

Postanowienia końcowe

§ 30. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku do odwołania.

§ 31. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Każde zmiany zostaną opublikowane i będą obowiązywać tylko dla ankiet tworzonych po dacie publikacji tych zmian albo po dacie wskazanej w publikacji (jeżeli taka data zostanie podana).
Ostatnio zmieniony czwartek, 1 stycznia 1970, 01:00 przez Nadir, łącznie zmieniany 6 razy.