Grzyby w rezerwatach Doliny Dolnej Wisły – Rezerwat Brzęki

Grzyby w rezerwatach Doliny Dolnej Wisły – Rezerwat Brzęki
Udostępnij:
  •  
  •   
  •  

Galeria foto
Rezerwat przyrody Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego – leśny rezerwat przyrody o powierzchni 102 ha położony w Szczerkowie na terenie leśnictwa Orli Dwór i Wdeckiego Parku Krajobrazowego w gminie Osie, ok. 9 km na północ od Osia. Ochroną obejmuje fragment grądu z największym w Polsce i Europie Środkowej skupiskiem rzadko spotykanego jarzębu brekinii (Sorbus torminalis L.) zwanego inaczej brzękiem.
Gatunek ten, niegdyś pospolity w europejskich lasach dziś jest już rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się przyczyną jego wyginięcia. Rezerwat stanowi swoistą enklawę lasu liściastego wśród borów sosnowych.

Gatunek ten, niegdyś pospolity w europejskich lasach dziś jest już rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się przyczyną jego wyginięcia.
Rezerwat stanowi swoistą enklawę lasu liściastego wśród borów sosnowych.
Występują tu także stanowiska roślin rzadko spotykanych i chronionych, takich jak gnieźnik leśny, lilia złotogłów czy podkolan biały. Na terenie rezerwatu znajduje się również siedlisko bociana czarnego.
Celem mojej wędrówki po tym rezerwacie było odszukanie wiosennych grzybów będącymi mieszkańcami tego rezerwatu. Typowych grzybów naziemnych w czasie gdy byłem było stosunkowo mało z powodu panującą suszy. Bogactwo jednak grzybów nadrzewnych rekompensowało braki innych grzybów. Odwiedzę ten rezerwat w późniejszym terminie gdy będzie można obserwować jesienny wzrost grzybów.

Wyświetleń: 670


Udostępnij:
  •  
  •   
  •  

Dodaj komentarz